Vundamenditööd

Vundamenditööd

Vundamenditööd

Vundamenditööd on eramu ehituses esimene ja väga oluline etapp, mis tagab hoone edasise püsivuse.

Maja hea seisund sõltub palju just vundamendist. Valesti paigaldatud vundamendi tõttu võivad hakata müürid pragunema, põrandad kaldu vajuma ning niiskus sisse lekkima.Majas on kerge tekkima külm tuuletõmbus, torustik võib praguneda jne.

Vundament on iga maja alus!

Vundamenditööd, mida teostame

Plaatvundament sobib kõige enam just sileda pinnase korral ning on suhteliselt odav lahendus. Plaatvundament on hea valik ka sel juhul, kui aluspinnas ei kanna eriti hästi, sest maja koormus jaotub siis suurele pinnale ühtlaselt.

Vundamendiks on isoleeritavale materjalile valatud betoonplaat, mille alla jääb kiht killustikku või muud tugevat ja vett läbi laskvat materjali. Seejärel ehitatakse maja betoonplaadi peale.

Keldervundament on välja arenenud tuulutusruumiga vundamendist. Kui ehitad uut maja, siis pole kelder sugugi halb mõte. Mõistagi on see kulukam, aga samas annab Sulle juurde lisaruumi, mida saad kasutada, garaaži, puhkenurga või huvialadega tegelemiseks mõeldud ruumide tarbeks.

Keldri põrand ehitatakse samamoodi plaatvundamendiga. Keldri välismüür- maa- alune sein- nõuab erilist tähelepanu, et vältida niiskuse survet nii seest- kui väljastpoolt.

Tuulutusruumiga vundament kujutab endast müüri, mis ehitatakse välisseinte ja kandvate vaheseinte alla. Alternatiivina võib vundamendi ehitada postidele paigutatud talade peale. Põrandavahelae alla jääv ala peab olema õhutatav ja selle peaks olema tagatud juurdepääs.

Samuti on oluline hea pinnase kandevõime (savi ei sobi). Tuulutusruumi läbivat torustikku on vaja talvel kaitsta külmumise eest.