Katused

Katused

Katused

Katus on hoone  kõige tähtsam funktsionaalne osa. Katuse valik omab maja üldise atraktiivsuse kujunemisel väga olulist rolli.

Katust nimetatakse tihti maja viiendaks fassaadiks. Mõte on sellest, et katust ei tohi jätta unarusse, see nõuab vähemalt samapalju tähelepanu ja hoolt kui fassaadid. Koos fassaadiga moodustab katus ilmastikusirmi, mille taha jäävad vihm, lumi, tuul, päikesekiirgus, müra, külm ja vahel ka soojus. Tegelikult pole ju fassaadil ilma katuseta mitte mingisugust mõtet! Kõike seda silmas pidades,  on katus vaieldamatult „ maja krooniks“

Katusel  on ka arhitektuuriline funktsioon täita. 

Ehitame uusi ja renoveerime vanu katuseid. Tuvastame ja lahendame probleemid katusega.

Töös kasutame erinevaid katuseplekke, erinevaid   katusekive ja lisadetaile.

Katusekatte valiku teete Teie, teostuse eest hoolitseme meie.

Erinevad katused, mida me ehitame:

PLEKK KATUSED

Eelistame kõikidest katusekattematerjalidest just plekki. Tehtud tööle anname 2- aastase garantii. Plekile tuleb kaasa tootjapoolne garantii.

Loe lähemalt »

KIVIKATUSED

Muude katusetüüpide hulgas paigaldame ka kivikatuseid. Tehtud tööle anname 2- aastase garantii. Katusekividele tuleb kaasa tootjapoolne garantii.

Loe lähemalt »

LAMEKATUSED

Paigaldame erisuguseid ilmastikule hästi vastu pidavaid lamekatuseid. Tehtud tööle anname 2- aastase garantii. Rullmaterjalile annab garantii tootja.              

Loe lähemalt »